Skip links

Elektrotehnika i računalstvo

Srednja škola

Elektroinstalater

Cilj obrazovnog programa: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater.

Za ostvarenje toga cilja potrebno je ostvariti:

a) opće zadatke obrazovanja:  steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini   spoznati vlastite mogućnosti i dosege- spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose  biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline

b) zadatke koji proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznati opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti-          upoznati moguće izvore zagađenja i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline -          racionalno upotrebljavati  materijal i energiju
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKROINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,    liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova elekroinstalatera/elektroinstalaterke.

Posebni uvjeti: raspoznavanje boja.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ELEKROINSTALATER/ELEKTROINSTALATERKA mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Elektromehaničar

Cilj obrazovnog programa Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektromehaničar/ka.

 • Stečene osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci
 • Poznavanje  i primjena opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način
 • Poznavanje mogućih izvora zagađenja i usvojeni postupci za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalna upotreba materijala i energije
 • Čitanje i primijena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Čitanje i primijena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Usvojena osnovna znanja o električnim instalacijama i priključivanje strojeva i uređaja na električnu mrežu
 • Izrada dijelova električnih strojeva i elektrouređaja
 • Poznavanje i objašnjavanje načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije upravljanja te njihova primjena u upravljanju radom električnih strojeva i uređaja
 •  Ispitivanje i stavljanje u pogon niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, spajanje i puštanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 •  Rastavljanje, ispitivanje ispravnosti, sastavljanje i stavljanje u pogon električnih strojeva i uređaja
 • Popravljanje i održavanje električnih strojeva i uređaja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona.
 •  

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova elektromehaničara/ke.

Posebni uvjeti: raspoznavanje boja.

Poslovi elektromehaničara obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijevaju dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima  iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar za računalstvo

Cilj obrazovnog programa Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektromehaničar/ka.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • posluživanje računala i računalskih mreža,
 • ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
 • izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
 • vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi, specifikacija materijala),
 • izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
 • distribucija tehničke dokumentacije računala,
 • održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
 • proizvodnja i razvoj programske opreme,
 • umnažanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVOmože se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA ZA RAČUNALSTVOpolaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Autoelektričar

Cilj ovog programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar/ka.

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 •  Poznavanje  mogućih izvora onečišćenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekova okoliša
 •  Racionalno upotrebljavanje materijala i energije
 •  Čitanje i primjena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
 •  Čitanje i primjena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 •  Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 •  Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 •  Mjerenje električnih veličina
 •  Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 •  Poznavanje organizacije i radnih procesa autoradionice
 •  Poznavanje načela konstrukcije i rada motornih vozila
 •  Rastavljanje i sastavljanje uređaja i dijelova sustava prilikom održavanja motornih vozila
 •  Poznavanje i primjena postupaka ispitivanja, podešavanja i spajanja mehaničkih, hidrauličkih, pneumatičkih, električnih i elektroničkih uređaja i sustava motornih vozila
 •  Poznavanje i primjena postupaka otkrivanja i otklanjanja pogrešaka električnih i elektroničkih uređaja i sustava u motornim vozilima
 •  Provođenje nadzora izvedenih radova
 •  Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanja
 •  Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOELEKTRIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja
 • posao autoelektričara obavlja se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijeva  dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Autoelektričar/ka polaznik mora imati  završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.