Skip links

Graditeljstvo

Osposobljavanje i usavršavanje

Soboslikar – ličilac

Program se donosi zbog potreba bojenja i ličenja u izgradnji i održavanju građevina, zaštite od korozije i održavanja metalnih dijelova i montažnih konstrukcija, potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u soboslikarskim i ličilačkim tvrtkama/obrtima, građevinarstvu, stolarskim tvrtkama/obrtima.

 • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za soboslikarsko – ličilačke radove
 • Izvesti pripremne radove za izvođenje soboslikarsko – ličilačkih radova
 • Rukovati soboslikarsko – ličilačkim priborom, alatima i osnovnim strojevima za obradu mineralne, drvene i metalne podloge za bojenje i ličenje na pravilan način
 • Izvoditi jednostavne soboslikarsko – ličilačke radove
 • Sudjelovati u izvedbi složenijih soboslikarsko – ličilačkih radova
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Rad se izvodi u smjenama u zatvorenome i/ili otvorenome prostoru, nerijetko u uskim i skučenim prostorima, na visini, na skelama i ljestvama, lakirnicama i halama za zaštitu metala uz tjelesne napore i izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, hlapljivosti i otrovnosti kemijskih sredstva. Zatvorene radne prostore treba prozračivati i ventilirati. 

Intenzitet posla je neravnomjerno raspoređen kroz godinu, a uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima - sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi mikroklimatski i klimatski uvjeti.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu.

Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad, te zaštiti od kemijskih štetnosti i opasnostima koji mogu utjecati nepovoljno na zdravlje.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar-ličilac može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove u  zanimanju soboslikar - ličilac

Staklorezač, građevinski staklar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove staklorezača, građevinskog staklara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Pomoćni keramičar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove pomoćnog keramičara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • stjecanje znanja o vrstama gline, vezivnim materijalima i pečenju gline
 • stjecanje vještina i sposobnosti za što stručnija znanja o postavljanju keramike, alatima i vrstama ljepila
 • dodatne mogućnosti stečenih kompetencija: mogućnost napredovanja u struci
 • stjecanje certifikata: otvaranje malih samostalnih obrta
 • program prekvalifikacije traje: 3 mjeseca
 • obrazovni program se provodi svaki radni dan i to najmanje 20 sati tjedno teorijske nastave ili 30 sati praktične nastave tjedno.
 • teorijski dio programa izvodi se redovnom nastavom
 • Mjesto izvođenja nastave: Vinkovci
 • Praktični dio nastave obavlja se u poduzeću Aula d.o.o pod nadzorom profesora struke.
 • minimalno završena osnovna  škola

Završna provjera znanja i vještina realizirat će se po završetku teoretskog i praktičnog dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri člana.

Polaznicima se po završetku programa izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljenje poslova POMOĆNOG KERAMIČARA/KE.

Rukovatelj viličarom

Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 • Razlikovati dijelove i sklopove viličara te objasniti njihove funkcije
 • Pregledati viličar prije puštanja u rad te ga pripremiti za rad
 • Rukovati pravilno komandama viličara
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

 Tipično radno okruženje rukovatelja viličarom je  na otvorenim prostorima, gradilištima, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, rad na visini i opasnost od pada). Većina radnika na gradilištu radi dnevnu smjenu.

U program osposobljavanja za rukovatelja viličarom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja viličarom te vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj toranjskom dizalicom

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja toranjskom dizalicom. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj strojevima za valjanje i sabijanje

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja strojevima za valjanje i sabijanje. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj strojevima za sabijanje

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja strojevima za sabijanje. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj strojevima za preradu i separaciju kamena

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja strojevima za preradu i separaciju kamena. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj strojevima za polaganje asfalta – finišerima

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja strojevima za polaganje asfalta. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Osposobljavanja za poslove Izrade i montaže ALU i PVC stolarije

Razvojem najnovijih tehnologija pomiču se i granice u području stolarije koja se kroz svoju povijest prvenstveno bazirala na drvu. Danas se uglavnom koriste PVC i ALU tehnologije izrade koje zadovoljavaju standarde estetike, ali i osiguravaju značajne uštede energije prilikom korištenja. Opravdanost donošenja programa temelji na uvođenju novih tehnologija i profila novih poslova, za čije je obavljanje nužan preduvjet stručno osposobljavanje. S obzirom na činjenicu da se korištenjem suvremenih alata uz stručnu edukaciju može osposobiti zainteresirane za ove poslove, moguće je povećati zapošljivost pojedinaca. Tvornički se proizvode gotovi profili koje je potrebno po nacrtu i dimenzijama oblikovati i postaviti u ugradbenom prostoru.

 • razlikovati vrste, konstrukcije i namjenu ALU i PVC profila, okova i pripadajućih elemenata,
 • pripremiti alate, pribor i strojeve za izradu aluminijske i pvc stolarije
 • koristiti strojeve i alate za poslove izrade ALU i PVC stolarije na ispravan način,
 • izraditi i montirati ALU i PVC stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa,
 • odabrati i primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način.
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Rad se odvija u zatvorenom (krojenju prema zadanim mjerama i oblicima) i otvorenom prostoru na građevini. Rad zahtjeva veće fizičke napore, različite položaje tijela i u različitim vremenskim uvjetima. Korištenje ručnih mehaniziranih alata traži i provođenje mjera zaštite na radu kao i osobnih sredstava za zaštitu.

U program osposobljavanja za proizvođača i montera pvc i aluminijske stolarije može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

 1. Završenu najmanje osnovnu školu
 2. Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rada na stroju

Rukovatelj motornom pilom

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 • Razlikovati vrste motornih pila, dijelove motornih pila i objasniti njihovu funkciju
 • Pregledati motornu pile prije korištenja te ju pripremiti za rad
 • Rukovati motornom pilom na stručan i siguran način
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne pile te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Tipično radno okruženje rukovatelja motornom pilom je  na otvorenim prostorima, pilanama, građevinskim zemljištima, šumama, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad u šumama može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, prašine, rad na visini i opasnost od pada, opasnost od posjekotina). Većina rukovatelja motornom pilom radi dnevnu smjenu.

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja motornom pilom.

Zidar

Cilj obrazovanja: Odgojno obrazovni program za zanimanje zidar/ica ima cilj stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu zidarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje školovanje u struci

 • Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za zidarske radove
 • Izvesti pripremne radove za izvođenje zidarskih poslova na gradilištu .
 • Rukovati zidarskim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
 • Izvesti jednostavne poslove pri zidanju ravnih zidova, betoniranju na dvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje
 • Sudjelovati u izradi složenijih betonskih elemenata
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Rad se izvodi na otvorenome i/ili zatvorenome prostoru, nerijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore, na visini, na skelama, ljestvama te izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, statičkom i dinamičkom naporu.

Zidar posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči, a za obavljanje posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost.

Pretežni dio radnog vremena zidari rade na otvorenome i to najčešće na građevinama. Pri obavljanju poslova rukuju brojnim zidarskim alatima, pomagalima i strojevima pa su moguće i ozlijede na što treba obratiti posebnu pozornost. Obavezno korištenje osobnih sredstava za zaštitu i provođenje mjera zaštite na radu.

Zdravstveni zahtjevi osposobljavanja: uredan vid, uredan sluh, uredna ravnoteža, uredna funkcija mišićnokoštanog, krvno - žilnog i dišnog sustava, dobra pokretljivost ruku i prstiju.

Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima - sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski i mikroklimatski uvjeti.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu.

Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad na visini, na skeli, na ljestvama, zaštiti zdravlja od štetnog utjecaja dizanja teških tereta, dinamičkog i statičkog napora.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar može se upisati osoba sa:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar

Rukovatelj rovokopačem i utovarivačem

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 • Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača - utovarivača te objasniti njihove funkcije
 • Pripremiti rovokopač - utovarivač i radne priključke za rad
 • Rukovati  rovokopačem – utovarivačem na siguran i pravilan način
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja rovokopača - utovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Tipično radno okruženje rukovatelja rovokopačem - utovarivačem je u tvrtkama ili obrtima na otvorenim prostorima, gradilištima sa kojima imamo sklopljen ugovor, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, rad na visini i opasnost od pada). Većina radnika na gradilištu radi dnevnu smjenu.

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova rukovatelja rovokopačem - utovarivačem mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja rovokopačem – utovarivačem.

Rukovatelj mješalicom

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja mješalicom. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Monter građevinskih skela

Velik je interes za obavljanje poslova u kojima postoji potreba montiranja građevinske skele. Zainteresirane osobe najčešće nemaju adekvatnu školsku spremu, već se moraju dodatno stručno osposobiti. Također je važno naglasiti da se u pravilu radi o poslovima s posebnim uvjetima rada čija zakonska regulativa dozvoljava rad samo stručno osposobljenim osobama. S obzirom da privredni subjekti, u našem okruženju, traže osposobljavanje za montera/ku građevinskih skela, postoji potreba za usklađivanjem s potrebama tržišta rada. Vrlo su rijetki slučajevi osposobljavanja kandidata za vlastite potrebe, najčešće se provodi osposobljavanje za kandidate koji su u radnom odnosu, na zahtjev privrednih subjekata.

 1. razlikovati vrste građevinskih skela, glavne dijelove, njihovu namjenu i alate za montažu;
 2. pripremiti teren za postavljanje građevinske skele;
 3. postaviti (montirati) i rastaviti (demontirati) građevinske skele u skladu s pravilima struke;
 4. provoditi postupak kontrole i nadzora skele prije početka, za vrijeme i po završetku rada te popunjavati radnu dokumentaciju;
 5. primijeniti osnovno održavanje i čistoću građevinske skele te radne okoline;
 6. provoditi pravila zaštite na radu i koristiti odgovarajuća propisana zaštitna sredstva.

Rad se uglavnom obavlja na otvorenim prostorima, gradilištima, gdje postoji potreba postavljanja građevinske skele. Pri radu sa građevinskim skelama prisutni su mehanički izvori opasnosti, buka, opasnosti od požara. Uvjete rada dodatno pogoršavaju rad na visini i eventualno neprimjerena mikroklima.

U program osposobljavanja za montera/ku građevinske skele može se upisati osoba koja ima:

 • navršenih 18 godina;
 • završeno najmanje osam razreda osnovne škole;
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke građevinskih skela.

Rukovatelja grederom

Tipično radno okruženje rukovatelja grederom je na otvorenim prostorima, gradilištima, fizički rad na otvorenom, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje različitih dimova, rad na visini i opasnost od pada). Većina radnika na gradilištu radi dnevnu smjenu.

 • Razlikovati dijelove i sklopove gredera te objasniti njihove funkcije
 • Pripremiti greder za rad
 • Rukovati pravilno komandama gredera pri održavanju cestovnih prometnica, obavljanju završnih radova na zemljanim građevinama te izradi jaraka
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja gredera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

U program osposobljavanja za rukovatelja grederom mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja grederom
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj dozerom

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja dozerom. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelja strojem za polaganje betona i asfalta

Tipično radno okruženje rukovatelja strojevima za polaganje betona i asfalta je na otvorenim prostorima, gradilištima, fizički rad, rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rad na gradilištu može imati štetan utjecaj na zdravlje i život (udisanje dima i prašine, štetnih para, štetno djelovanje buke i vibracije, opasnost od padova). Većina radnika na gradilištu radi dnevnu smjenu.

 • Razlikovati dijelove i sklopove stroja za polaganje betona i asfalta te objasniti njihove funkcije
 • Pripremiti stroj za polaganje betona i asfalta za rad
 • Rukovati pravilno komandama stroja za polaganje betona i asfalta na stručan i siguran način
 • provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja stroja za polaganje betona i asfalta te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

U program osposobljavanja za rukovatelja strojem za polaganje betona i asfalta mogu se upisati polaznici  koja imaju:

 • završenu najmanje osnovnu školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja strojem za polaganje betona i asfalta
 • vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Rukovatelj bušačkim garniturama

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja bušačkim garniturama. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj autodizalicom

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove rukovatelja autodizalicom. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj kran dizalicom

REZULTAT (biti sposoban…):

 1. Razumjeti namjenu, konstrukciju i funkciju glavnih dijelova kran dizalice
 2. Provoditi osnovne mjere održavanja kran dizalice
 3. Razumjeti organizaciju rada na gradilištu
 4. Raditi sa kran dizalicom na siguran način
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Podopolagač

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove podopolagača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list

Parketar

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za poslove parketara. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 1. Pripremiti podlogu za izvođenje parketarskih radova
 2. Rukovati alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji parketarskih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način
 3. Odabrati, koristiti i pripremiti materijal za parketarske radove
 4. Postaviti parket na različite načine
 5. Završna obrada parketnih podova i sigurno zbrinjavanje otpada
 6. Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na rada

Rad u raznim građevinskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao. Radni ritam ovisi o vrsti objekta u kojemu su zaposleni. Najčešće je riječ o neujednačenoj opterećenosti tijekom radnog dana.

Poslovi parketara mogu imati štetan utjecaj na zdravlje i život (rad u klečećem ili čučećem položaju, udisanje različitih para ljepila, lakova i sprejeva).

U program osposobljavanja za poslove parketara mogu se upisati polaznici  koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara.

Mehaničar za bicikle

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove mehaničara za bicikle. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Rukovatelj bagerom

Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju rukovatelj bagerom polaznike uči kako biti sposoban:

 • Pripremiti stroj za siguran i pravilan rad
 • Rukovati i izvoditi radove bagerom
 • Prepoznati  vrste bagera , objasniti konstrukciju i funkciju glavnih  dijelova i sklopova
 • Voditi tehničko – tehnološku dokumentaciju
 • Vršiti propisno osnovne operacije iskopa
 • Kretati se pravilno i sigurno po gradilištu i prometnicama
 • Odabrati prikladna zaštitna sredstva i provoditi mjere zaštite na radu.
 • Provoditi mjere održavanja bagera

U program  osposobljavanja za rukovatelja/ice bagerom  može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu,
 • 18 godina života
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

Rukovatelj kompresorom

Nakon osposobljavanja za rukovatelja/icu kompresorom polaznik će biti sposoban:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju kompresorom u raznim uvjetima.
 • Provoditi mjere  zaštite na radu
 • Provoditi mjere  zaštite od požara
 • Pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu kompresorom može se upisati osoba koja ima:

 1. prethodno završenu  osmogodišnju školu
 2. najmanje 18 godina starosti
 3. zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad rukovatelja kompresorom (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Rukovatelj kružnom pilom

Nakon osposobljavanja za rukovatelja/icu kružnom pilom polaznik će biti sposoban:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju kružnom pilom u raznim uvjetima.
 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu
 • Znati provoditi mjere  zaštite od požara
 • Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba

U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju može se upisati osoba koja ima:

 1. prethodno završenu osmogodišnju školu
 2. najmanje 15 godina starosti
 3. zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad rukovatelja kružnom pilom (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Monter/ka solarno toplovodnih sustava

Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.

 • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
 • Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
 • Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
 • Puštati u pogon solarni toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
 • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
 • Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Rad se odvija na otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima i slobodnoj površini gdje se montiraju solarni kolektori, a djelom u unutrašnjim prostorima kuće ili zgrade, gdje se postavlja cijevna instalacija i spajaju komponente sustava. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar …) i mjestu montiranja solarnih kolektora. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.

U program usavršavanja za poslove montera/ke solarno toplovodnih sustava može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Monter/ka suhe gradnje

Potreba tržišta rada za formalnim obrazovanjem ovog kadra i mogućnost zapošljavanja te sveprisutno praktično i ekonomično građenje suhom gradnjom, povećanim potrebama za ovim poslovima te mogućnost zapošljavanja u građevinarstvu i na tržištu rada EU. Potreba poslodavaca za stručnim osposobljavanjem osoba koje obavljaju poslove montera suhe gradnje, a prethodno nisu završile školu ili nisu završile strukovnu školu. Sve izraženiji deficit u građevinskim zanimanjima dovodi do neusklađenosti broja radnika i potreba tržišta rada za monterima suhe gradnje.

 1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za izvođenje poslova montera suhe gradnje
 2. Pripremiti mjesto rada, materijale i alate za izvođenje radova suhe gradnje
 3. Rukovati alatima i strojevima u suhoj gradnji na pravilan i stručan način
 4. Izvoditi jednostavne poslove u izvedbi različitih vrsta suhe gradnje na građevinskim objektima (metalne i drvene konstrukcije, gips, kartonske i drvene ploče i dr.)
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć

Rad se izvodi na otvorenome i/ili zatvorenome prostoru, nerijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore, na visini, na skelama, ljestvama te izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, statičkom i dinamičkom naporu.

Monter suhe gradnje posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči, a za obavljanje posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost.

Zdravstveni zahtjevi osposobljavanja: uredan vid, uredan sluh, uredna ravnoteža, uredna funkcija mišićno koštanog, krvno - žilnog i dišnog sustava, dobra pokretljivost ruku i prstiju. Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima - sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski i mikroklimatski uvjeti.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje može se upisati osoba sa:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju monter suhe gradnje

Monter/ka fotonaponskih sustava

Tehničko učilište u Vinkovcima prepoznalo je nove trendove u načinu iskorištavanja energenata koje obilježavaju ekološka osviještenost i obnovljivost. Također, geografski položaj Republike Hrvatske je takav da imamo vrlo veliki broj sunčanih dana u godini što nam daje mogućnost korištenja solarne energije te njezino skladištenje. Tehničko učilište Vinkovci s novim programom obrazovanja otvara mogućnosti pokretanja poduzetničke aktivnosti , uvođenja novih tehnologija, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnost zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije. Program usavršavanja za monter/ka fotonaponskih sustava uključuje upoznavanje sa solarnim sustavima, objašnjavanje različitih načina i modela iskorištavanja solarne energije te montažu, nadziranje i održavanje fotonaponske elektrane.

 1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane
 2. Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
 1. Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu
 2. Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu
 3. Nadzirati rad elektrane putem Interneta
 4. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane
 5. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

Rad se odvija na otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima, na pročelju zgrade i slobodnoj površini gdje se montiraju fotonaponski moduli, a dijelom u unutrašnjim prostorima, gdje se postavlja električna instalacija i spajaju komponente sustava. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar) i mjestu montiranja elektrane. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.

U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima:

 • završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike,
 • navršenih 18 godina i
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

Ložač centralnog grijanja

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove ložača centralnog grijanja. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Lakirer

Lakireri/ke rade u raznim građevinskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao. Lakiraju razne drvene površine, podne obloge, zidne obloge, ili obloge koje idu na strop. Izloženi su toplini, vlazi i isparavanjima. Radni ritam lakirera/ke ovisi o vrsti građevinskog objekta u kojemu su zaposleni. No najčešće je riječ o neujednačenoj opterećenosti tijekom radnog dana. Posao često obavlja u čučećem ili klečećem položaju. Važno je istaknuti da, kao osobe koje rade s raznim preparatima koji štetno utječu na njihovo zdravlje moraju redovno vršiti liječničke preglede.

 1. Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu
 2. Razlikovati i koristiti lakirerske materijale na pravilan način
 3. Odabrati, koristiti i održavati opremu, alate, strojeve i uređaje za poslove lakirera/ke
 4. Primijeniti odgovarajuće postupke u obradi površina za premazivanje, pripremiti površinu za nanošenje boje i laka
 5. Premazivati drvene i metalne površine na stručan način

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 1. prethodno završenu osnovnu školu
 2. najmanje 15 godina starosti
 3. odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Krovopokrivač

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove krovopokrivača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Klesar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove klesara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Izolater

Formaliziranje postojećih vještina i znanja. - Uvođenje novih tehnologija, izolacijskih i konstrukcijskih materijala u suvremenom građenju i postizanja energetske učinkovitosti građenja; profiliranje novih poslova u izolaterstvu i osposobljavanje za iste; sve većoj potrebi obrtničke izrade izolaterskih radova; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u građevinarstvu, izolaterskim obrtima i na tržištu rada EU.

 1. Razlikovati i pripremiti materijale za termoizolaciju, hidroizolaciju i zvučnu izolaciju te pripremiti podlogu za postavljanje izolacija
 2. Rukovati alatima, strojevima i priborom na stručan i siguran način te ih održavati na pravilan način
 3. Izvesti jednostavne poslove izrade termoizolacije, hidroizolacije i zvučne izolacije građevine uz nadzor
 4. Izvesti jednostavne poslove postavljanja izolacije kod popravke i rekonstrukcije građevine uz nadzor
 5. Prepoznati opasnosti pri izvođenju izolaterskih radova i primjeniti naputke sigurnog kretanja na gradilištu
 6. Voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 7. Razvrstati i odložiti otpadni izolaterski materijal u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 8. Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Rad se izvodi na otvorenome/zatvorenome, nerijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore, na visini, na skelama i ljestvama, strmim krovišnim konstrukcijama i izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu.
Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima-sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski  uvjeti.
U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu.
Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad na visini i strmim konfiguracijama krovišta građevina, gdje može doći do poskliznuća i nezgode

 • 18 godina života
 • završenu osnovnu školu
 • liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova IZOLATERA/KE.

Keramičar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove keramičara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Vulkanizer

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove vulkanizera. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Tesar

Potreba tržišta rada za formalnim obrazovanjem ovog kadra i mogućnost zapošljavanja te povećane potrebe za ovim poslovima te mogućnost zapošljavanja u građevinarstvu i na tržištu rada EU. Sve izraženiji deficit u građevinskim zanimanjima dovodi do neusklađenosti broja radnika i potreba tržišta rada za tesarima te je potreba poslodavaca za stručnim osposobljavanjem osoba koje obavljaju tesarske poslove, a prethodno nisu završile školu ili nisu završile strukovnu školu.

 1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za tesarske radove
 2. Izvesti pripremne radove za izvođenje tesarskih radova
 3. Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevimaza obradu drvene građe na pravilan i siguran način
 4. Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu.

Rad se izvodi na otvorenome i/ili zatvorenome prostoru, nerijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore, na visini, na skelama, ljestvama te izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, statičkom i dinamičkom naporu.

Tesar posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči, a za obavljanje posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost. Pri tim poslovima katkada su izloženi buci iznad dopustive razine (više od 90 dB). Dio poslova mogu obavljati na tlu, ali najveći dio izvode na visini. Pretežni dio radnog vremena tesari rade na otvorenome  i to najčešće na građevinama. Zdravstveni zahtjevi osposobljavanja: uredan vid, uredan sluh, uredna ravnoteža, uredna funkcija mišićno koštanog, krvno - žilnog i dišnog sustava, dobra pokretljivost ruku i prstiju.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar može se upisati osoba sa:

 • najmanje završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Teracer

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za poslove teracera. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.

 1. Pripremiti podlogu i materijale za izvođenje teracerskih radova
 2. Rukovati potrebnim alatima i priborom, održavanje i čišćenje nakon upotrebe
 3. Postaviti podne i zidne obloge od teraca te provesti završnu obradu teraco obloga
 4. Ekološki zbrinuti otpad i primijeniti pravila zaštite na radu i osobne zaštite

Poslovi teracera obavljaju se u sklopu građevinskog objekta (stambenog, javnog i gospodarskog). Rad se odvija u otvorenim i zatvorenim prostorima te u različitim vremenskim uvjetima. Posao se obavlja u nepravilnom položaju (čučanje, pognuti položaj tijela), a radno vrijeme je neujednačeno. Prilikom obavljanja poslateracer/ka rukuje brojnim alatima, pomagalima i priborom stoga su moguće ozljede na radu.

U program osposobljavanja za poslove teracera mogu se upisati polaznici  koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove teracera.

Keramičar – oblagač

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove keramičara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

Polaznik će biti sposoban :

 • Pripremati materijal za keramičarske radove
 • Izvoditi jednostavne keramičarske radove
 • Izvoditi pomoćne poslove izvedbe složenijih keramičarskih poslova uz nadzor majstora keramičara
 • Rukovati alatom, priborom, osnovnim strojevima i uređajima
 • Raditi na siguran način

 U program  osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju keramičar/ke – oblačag/ica može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu,
 • najmanje 15 godina života
 • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

Galanterist

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove galanterista. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • četverogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Drvogalanterista

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove drvogalanterista. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Djelatnost javnog cestovnog prijevoznika

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove javnog cestovnog prijevoznika. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Cestar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove cestara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica
 • Rodni list

Brusač alata

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove brusača alata. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • trogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • Svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • Razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • Domovnica

Betonirac

Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju betonirac polaznike uči kako biti sposoban:

 • Koristiti materijale, alate i strojeve koji se koriste u poslovima betoniranja
 • Prepoznati materijale koji se koriste pri izvedbi betonskih elemenata kao i tehnologiju izvođenja
 • Razlikuje načine ugradnje svježeg betona
 • Razlikuje AB vertikalne i horizontalne nosive elemente
 • Propisno vršiti sortiranje i odlaganje građevinskih otpadaka kod svog rada
 • Postupati u skladu s propisima  o zaštiti na radu

U program  osposobljavanja za betonirca/ku može se upisati osoba koja ima:

 • Završenu osnovnu školu,
 • Najmanje 15 godina života,
 • Liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova.

Armirač

Usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja, konkurentnost pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebne kompetencije u ostvarenju početnog zaposlenja, natječaji koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje te potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima.

 1. Razlikovati vrste i svojstva materijala za armiračke radove
 2. Koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za armiranje na stručan i siguran način
 3. Izvesti pripremne radove za postavljanje armature na gradilištu
 4. Izvesti jednostavne poslove pri izradi i postavljanju armature temelja, vertikalnih i horizontalnih konstruktivnih elemenata, međukatne konstrukcije i stubišta
 5. Sortirati i odlagati građevinski otpad prema pravilima struke i na ekološko prihvatljiv način
 6. Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu, primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Rad se odvija na otvorenom  i često puta nepovoljnim vremenskim uvjetima (npr. visoke i niske temperature). Posao je izrazito naporan, obavlja se uglavnom stojeći i na visini te u nepovoljnom položaju tijela, a radno vrijeme je neujednačeno. Pri obavljanju poslova armirači rukuju različitim alatima, pomagalima i strojevima pa su moguće i ozlijede na što treba obratiti posebnu pozornost.

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju armirač mogu se upisati osobe koje imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za armiračke poslove
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.