Skip links

Osobne usluge

Osposobljavanje i usavršavanje

Program osposobljavanje za njegovateljicu

Prema analitičkom pokazatelju dobne strukture stanovništva, a time i procesa demografskog starenja, tzv. indeksu starenja, koji se izražava kroz promjenu odnosa između starog i mladog stanovništva može se odrediti starost neke populacije. Ako je taj indeks veći od 40, govori se o staroj populaciji . Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2001.g. indeks starenja stanovništva Hrvatske je 90.7 što upućuje na staru populaciju i nužnost obrazovanja i osposobljavanja odraslih za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba. Sukladno mjerama Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče zapošljavanje odraslih osoba koje su sudjelovale u programima obrazovanja odraslih (HZZ link)

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
 • Rad u smjenama,
 • noćni rad,
 • rad s nemoćnim i umirućim starijim osobama,
 • zahtjevan fizički rad.
 • Završena osnovna škola,
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Završna provjera znanja i vještina realizirat će se po završetku teoretskog i praktičnog dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri člana.

Po završetku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljenje poslova BARMENA/ICE I KOKTEL MAJSTORA/ICE.

Pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Program se donosi radi osiguravanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama te osiguranja adekvatne kompetencije pomoćnika u nastavi koji se uključuju u neposredan rad s učenicima s teškoćama.

 1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
 2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
 3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
 4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
 5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
 6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Tipično radno okruženje pomoćnika u nastavi jesu redovne osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove s pripadajućim uvjetima rada. Pomoćnik radi neposredno s učenikom s teškoćama u razredu u redovnoj nastavi i ostalim nastavnim aktivnostima. U skladu s potrebama učenika djeluje i u ostalim prostorima škole i izvan nje.

U program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.

Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

Završna provjera znanja i vještina realizirat će se po završetku teoretskog i praktičnog dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri člana.

Po završetku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljenje poslova BARMENA/ICE I KOKTEL MAJSTORA/ICE.

Osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju Dimnjačar/ka

Rad se odvija na otvorenom prostoru, na kosim i ravnim krovovima i slobodnoj površini gdje se čiste i održavaju dimnjaci, a djelom u unutrašnjim prostorima kuće ili zgrade, gdje se pregledava spajanje i instalacija dimnjaka na trošila. Uvjeti rada ovise o vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, snijeg…) i mjestu dimnjaka na krovu. Pri radu na visini provode se posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na radu.

 1. definirati važnost i organizaciju dimnjačarske službe te objasniti vrste dimnjaka i njihove funkcije
 2. primijeniti fizikalne i kemijske osnove u dimnjačarstvu
 3. prepoznati dodatne uređaje u dimnjačarstvu i opisati njihove funkcije i način održavanja
 4. predvidjeti plan kontrole i izvršiti postupke čišćenja pojedinih vrsta dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
 5. opisati različite uređaje za loženje te ih pravilno održavati i čistiti
 6. primijeniti potrebni alat, pribor, instrumente i uređaje na ispravan i siguran način
 7. prepoznati moguće uzroke požara i izvršiti osnovnu sanaciju dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
 8. sanirati dotrajale dimnjake uz nadzor majstora dimnjačara
 9. voditi pravilno evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima
 10. primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode
 • usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području pružanja usluga u dimnjačarstvu;
 • potrebe poslodavaca za ovim profilom poslova
 • mogućnost  za osobe koje rade na ovim poslovima da formaliziraju svoja znanja i vještine

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dimnjačara/ke.

Nastavni program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ce

Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo. Upravo zbog toga, donošenjem ovog programa i osposobljavanja potencijalnih polaznika, Usluge gerontodomaćina/ce obuhvaćene su unutar nekoliko glavnih područja: organizacija prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice, pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju, psihosocijalna podrška te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava. Program se donosi zbog potreba državnog, regionalnog i lokalnog okruženja u kojem će izvoditi (pr. natječaji za projekte...), kao i potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja poslova gerontodomaćina/ce.

 1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.

Poslovi gerontodomaćina/ice obuhvaćaju pomoć starijim osobama u njihovom domu. Zahtijevaju fizički i psihički rad, komunikativnost, samostalnost, snalažljivost u novom okruženju, strpljivost, moralnost (poštenje, pouzdanost...)

Rad u smjenama prema potrebama korisnika.

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.