Skip links

Osobne usluge

srednja škola

Kozmetičar

Cilj obrazovanja: Uz opće ciljeve, polaznike treba osposobiti za djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.

Kompetencije:

 • poznavanje sigurne i pravilne uporabe sredstava za rad
 • ovladavanje pravilima zaštite na radu, poštivanje sigurnosnih propisa i razvijanje ekološke svijesti
 • upoznavanje organizacije rada, tehnike i sredstava u kozmetičkom salonu
 • naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
 • poznavanje sastava preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
 • stjecanje primjerenog znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
 • osposobljavanje za matematičko i tehničko rješavanje problema iz svojeg strukovnog  područja
 • svladavanje osnove računalstva, tako da se osposobe samostalno koristiti stručne programe
 • razvijanje estetskih kriterija i profesionalne etike
 • naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu i
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjeti za upis u program za stjecanje srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola.
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Kozmetičara

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Kozmetičara

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Kozmetičar (program koji se izvodi prema strukovnom programu za redovito obrazovanje). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, koja utvrđuje razlike između programa ili dijela programa obrazovanja koji je polaznik već uspješno savladao i programa obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Kozmetičar iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.