Skip links

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Osposobljavanje i usavršavanje

Osposobljavanje za rukovatelja/icu CNC strojem

U današnje vrijeme intenzivnog razvoja primjene novih tehnologija (automatizacije, CNC tehnologije) u strojnoj obradi metalnih materijala, uvođenje novih programabilnih strojeva, uređaja, opreme i alata u proizvodnom strojarstvu, pojavljuje se potreba za obavljanjem jednostavnijih poslova rukovatelja na CNC strojevima. Program je koncipiran na način da polaznika osposobljava za poslove pripreme i izrade jednostavnijih dijelova na CNC stroju. Osobe osposobljene ovim programom ne bave se poslovima programiranja CNC strojeva, već samo posluživanjem i izradom dijelova na samom stroju. Navedene kompetencije koje će polaznik steći po završetku programa su upravo ono što u najvećoj mjeri traže poslodavci.

 1. Podesiti i pripremiti CNC glodalicu
 2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC glodalice
 3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC glodalice
 4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
 5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
 6. Provesti tekuće održavanje CNC glodalice
 7. Primijeniti mjere zaštite na radu, prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš

Poslovi i radne aktivnosti se izvode u zatvorenim prostorima uz osiguranje dobre osvijetljenosti radnog mjesta, ventiliranje, klimatiziranje i prozračivanje, a operater/operaterka može raditi u smjenama. Od operatera se zahtjeva poznavanje osnovnih tehničkih zakonitosti, spretnost ruku, točnost i osjećaj za prostor i oblikovanje. U radu provode se opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik mora upoznati kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu i zaštitu od požara. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad i Pravilnicima o sigurnosti strojeva i poslovima s posebnim uvjetima rada.

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom mogu se upisati osobe s:

 • završenom srednjom školom tehničkog smjera
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom

Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno – instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i programu.

 

Teorijski dio nastave u trajanju od 35 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 110 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove (za CNC tehnologiju opremljena CNC glodalicama), opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Rukovatelja CNC tokarilicom

U današnje vrijeme intenzivnog razvoja primjene novih tehnologija (automatizacije, CNC tehnologije) u strojnoj obradi metalnih materijala, uvođenje novih programabilnih strojeva, uređaja, opreme i alata u proizvodnom strojarstvu, pojavljuje se potreba za obavljanjem jednostavnijih poslova rukovatelja na CNC strojevima. Program je koncipiran na način da polaznika osposobljava za poslove pripreme i izrade jednostavnijih dijelova na CNC stroju. Osobe osposobljene ovim programom ne bave se poslovima programiranja CNC strojeva, već samo posluživanjem i izradom dijelova na samom stroju. Navedene kompetencije koje će polaznik steći po završetku programa su upravo ono što u najvećoj mjeri traže poslodavci. Program osposobljavanja za rukovatelja CNC strojem omogućava stjecanje kompetencija i vještina za obavljanje jednostavnijih radnih poslova na CNC strojevima i time im osigurava dodatna strukovna znanja i vještine te omogućava zapošljivost.

 1. Podesiti i pripremiti CNC tokarilicu
 2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC tokarilice
 3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC tokarilice
 4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
 5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
 6. Provesti održavanje CNC tokarilice
 7. Prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš te primijeniti mjere zaštite na radu

Poslovi i radne aktivnosti se izvode u zatvorenim prostorima uz osiguranje dobre osvijetljenosti radnog mjesta, ventiliranje, klimatiziranje i prozračivanje, a operater/operaterka može raditi u smjenama. Od operatera se zahtjeva poznavanje osnovnih tehničkih zakonitosti, spretnost ruku, točnost i osjećaj za prostor i oblikovanje. U radu provode se opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik mora upoznati kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu i zaštitu od požara. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad i Pravilnicima o sigurnosti strojeva i poslovima s posebnim uvjetima rada.

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom mogu se upisati osobes:

 • završenom srednjom školomtehničkog smjera
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom

Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati.

Limar

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju limar/ica.

Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenija energije
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko tehnološke dokumentacije
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava
 • uporabe i održavanja alata, pribora i naprava
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada

Specifični ciljevi i zadaće obrazovanja:

 1. Pripremni radovi u radionici. Analiza tehničke i tehnološke dokumentacije (izradba skica i šablona za zacrtavanje i mjerenje, razmjeravanje i obilježavanje na limovima).
 2. Izradba limenih cijevi i cijevnih elemenata, ž1jebova, limenih obruba, lukova, kutija i dr.
 3. Izradba mjernih skica na osnovi snimanja na licu mjesta, dotjerivanje montaže na objektu limenih dijelova. Spajanje limenih dije1ova.
 4. Održavanje i popravak dijelova na objektima.

U program obrazovanja za zanimanje LIMAR/ICA može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Zavarivač REL postupkom

Uvođenje novih tehnologija, opreme i uređaja u postupke zavarivanja i profiliranje novih poslova, usklađenost sa potrebama tržišta rada i potrebama lokalnog i regionalnog okruženja; mogućnostima zapošljavanja u području brodogradnje, strojarske proizvodne i procesne tehnike, uslužnog gospodarstva, poduzetništva i tržištu rada u EU.

 • 18 godina života
 • Završenu osnovnu školu
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača/ice TIG, MIG-MAG postupkom

Zavarivač TIG postupkom

Program se donosi zbog sve većih potreba za osposobljenim zavarivačima, u različitim industrijskim djelatnostima, naročito u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije. Zbog sve većih zahtjeva koji se postavljaju u poslovima zavarivanja potrebne su što stručnije i educiranije osobe.

Donošenjem ovog programa i osposobljavanjem potencijalnih polaznika, olakšat će se službama zapošljavanja brzo i
efikasno rješavanje aktualnih pitanja radne snage i problema koji nastaju fluktuacijom ovakvog kadra.
 
Ovaj program ima za cilj osposobljavanje djelatnika za poslove u zanimanju zavarivač uz odgovarajuću osposobljenost za rad na siguran način, sukladno važećim propisima o zaštiti na radu. Osnovna zadaća je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje poslova u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije, kako u Hrvatskoj tako i diljem Europe i cijelog svijeta.
 • 18 godina života
 • Završenu osnovnu školu
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača/ice TIG postupkom

Zavarivač MIG/MAG postupkom

Program se donosi zbog sve većih potreba za osposobljenim zavarivačima, u različitim industrijskim djelatnostima, naročito u području strojarstva, brodogradnje te metalurgije. Zbog sve većih zahtjeva koji se postavljaju u poslovima zavarivanja potrebne su što stručnije i educiranije osobe. Donošenjem ovog programa i osposobljavanjem potencijalnih polaznika, olakšat će se službama zapošljavanja brzo i efikasno rješavanje aktualnih pitanja radne snage i problema koji nastaju fluktuacijom ovakvog kadra.

 1. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG/MAG postupkom
 2. Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima
 3. Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
 4. Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti)
 5. Zavarivati MIG/MAG postupkom upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema pravilima struke
 6. Provoditi preglede uređaja, opreme i alata te voditi potrebnu dokumentaciju

Rad se odvija na otvorenom ili zatvorenim prostorima, na visini, često uz neprirodan položaj tijela i fizičko naprezanje. Zavarivači su izloženi utjecajima izgaranja plinova i metala uz oslobađanje toplinske energije, a prostore u kojima se izvode radovi treba povremeno prozračivati i ventilirati. Na otvorenom prostoru uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima - suncu, kiši, vjetru i drugim mikroklimatskim uvjetima. Od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, točnost i preciznost u radu.

Na radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti sa kojima se polaznik treba upoznati kroz zaštita na radu. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi kroz provjeru ispravnost elektro i plinskih uređaja te opreme, kao i zaštiti od kemijske štetnosti i opasnostima od različitih dimova, plinskih para i toplinske energije, koje mogu utjecati nepovoljno na zdravlje zavarivača.

U program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom može se upisati osoba sa:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom.
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.