Skip links

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Srednja škola

Pekar – III. stupanj

Cilj obrazovanja: Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni polaznik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar. Većim brojem sati praktičnog rada polaznik treba razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

 • Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
 • Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
 • Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
 • Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.
 • Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
 • Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša
 • Koristiti zaštitnu odjeću i obuću: kape ili marame, kute, radnog odijela ili pregače, obuće s gumenim potplatima svijetlih boja ili u bijeloj boji.

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje pekar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje pekar/ica polaznik mora imati srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mesar – III. stupanj

Cilj obrazovanja: Pripremiti polaznika za stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar/ica. Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

 • Priprema i planiranje rada, pribora, i alata
 • Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
 • Razvrstati  i iskoristiti sporedne  proizvode  klanja.
 • Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
 • Konzervirati meso i proizvode od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
 • Kategorizirati  i obraditi  meso.

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar – Fitofarmaceut – IV. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja.

Poljoprivredni/a tehničar/ka fitofarmaceut/kinja mora imati osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovu. Mora poznavati sredstva za zaštitu bilja i njihovu upotrebu te njihovo djelovanje na čovjeka i okoliš. Upoznati se s asortimanom u poljoprivrednoj apoteci (repromaterijali, alati i poljoprivredna mehanizacija, stočna hrana, dodaci stočnoj hrani, sredstvima za zaštitu bilja, pomoćnim materijalima – različitom ambalažom, vinskim suđem, vezivima i slično).

Osim toga, fitofarmaceut mora poznavati:

 • Osnove poljoprivrednog računalstva: pojam računovodstva, zadatke, ulogu i značenje knjigovodstva, dokumentaciju u knjigovodstvu, blagajničko poslovanje, izradu kalkulacija, pojam knjiženja i sl.
 • Evidenciju u poljoapoteci: dokumentaciju u skladištu, evidenciju roba, inventuru evidencije nabave i prodaje robe, te evidenciju ambalaže – tržište i promet roba; faktore tržišta i funkcije;
 • Usluživanje i aranžiranje: psihologiju prodaje i uređenje prostora;

Ciljevi i zadaće zajedničkih sadržaja u obrazovanju tehničara:

 • usvajati i jačati znanja i vještine komuniciranja i izražavanja radi postizanja potrebne samopouzdanosti, samoinicijativnosti u iskazivanju stručnog i poslovnog djelovanja i osobnosti te rada u poslovnom i društvenom okruženju;
 • stjecati dovoljan fond spoznaja općeg obrazovanja kvalitetnog i stalnog podizanja kulture življenja i rada, uspostave i oživljavanja novih modela rada i življenja;
 • ovladati onim fondom znanja u društveno-humanističkom i prirodoslovno-matematičkom području koje će omogućiti stalno usavršavanje ili nastavak školovanja, ali ponajprije kvalitetno stručno obrazovanje na razini srednje stručne spreme.

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka-fitofarmaceut/kinja mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/ATEHNIČAR/KA-FITOFARMACEUT/KINJA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.