Skip links

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

srednja škola

Vodoinstalater

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove vodoinstalatera. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

Usvojiti značaj organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu. Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija. Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža. Znati i razumjeti čitati tehnički crtež. Moći izraditi jednostavne tehničke crteže. Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.Moći primijeniti mjerenja u praksi. Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata. Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom. Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom. Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka. Upoznati postupke lijevanja. Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu. Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju .

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje vodoinstalater/ica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova vodoinstalater/ica.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje vodoinstalater/ica polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vodoinstalatera/ice..

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tokar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove tokara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
 • Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
 • Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
 • Moći primijeniti mjerenja u praksi.
 • Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,
 • postojanost alata.
 • Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
 • Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
 • Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
 • Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
 • Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
 • Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje tokar/ic mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tokara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tokar/ica polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tokara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Plinoinstalater

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove plinoinstalatera. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
 • Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
 • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
 • Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
 • Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
 • Moći primijeniti mjerenja u praksi.Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,
 • postojanost alata.Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
 • Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.Upoznati osnove automatizacije i regulacije.Razumjeti rad instalacije.
 • Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.Znati i moći  montirati i demontirati pojedine sklopove.Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
 • Znati i moći  izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.Znati i moći koristiti stručnu literaturu.Osposobiti za cjeloživotno  školovanje.
 •  Trajanje obrazovanja: 3 godine

završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

 Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje pekar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje plinoinstalater/ica polaznik mora imati srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova plinoinstalatera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Instalater grijanja i klimatizacije

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije

 • Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
 • Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
 • Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
 • Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
 • Moći primijeniti mjerenja u praksi.Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,
 • postojanost alata.Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.Upoznati postupke lijevanja.Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
 • Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
 • Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
 • Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje instalater/ka grijanja i klimatizacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova plinoinstalater/ica.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje instalatera/ku grijanja i klimatizacije polaznik mora imati završenu  bilo koju srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instalatera/ke grijanja i klimatizacije.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Bravar

Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na radnom mjestu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom izvođenja poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu kod strojeva s oštrim bridovima te o mjerama zaštite ljudi i okoliša. Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala. Steći osnovna znanja o bravarskim poslovima i njihovim zadaćama. Steći znanja o važnosti bravara u kućanstvu i njezinoj ulozi u građevinskom objektu. Usvojiti znanja o različitim vrstama bravarskih sustava, primjenu tehničkog crteža u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.

 • Steći znanja o izradi jednostavnih tehničkih crteža.
 • Usvojiti spoznaju o mjernim alatima i njihovoj primjeni.
 • Usvojiti znanja o postupcima ručne i strojne obrade odv
 • Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
 • Moći primijeniti mjerenja u praksi.
 • Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
 • Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.
 • Upoznati alate, princip rada i postupke pjanja čestica.
 • Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
 • Upoznati postupke spajanja.
 • Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
 • Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.
 • Upoznati postupke lijevanja.
 • Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
 • Steći znanja o svim vrstama spajanja metala, njihovim svojstvima i načinima spajanja.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje bravar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova fasadera.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje bravar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Automehaničar

Cilj obrazovanja: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:automehaničar

 • Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
 • Spoznati važnost rada na siguran način, i  primijeniti pravila zaštitite na  radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
 • Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala  ugrađenih u motornim vozilima.
 • Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
 • Znati  čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
 • Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
 • Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
 • Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
 • IZnati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
 • Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .
 • Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .
 • Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

U program stjecanja srednje stručne sprema za zanimanje automehaničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova automehaničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje automehaničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova automehaničara/ke

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i Odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Autolimar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove autolimara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa.

 • Obrazovanje se realizira u 3 oblika:
  • četverogodišnje obrazovanje – za osobe sa završenom osnovnom školom,
  • doškolovanje – ako polaznik ima završen dio srednje škole,
  • prekvalifikacija – ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
  Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
  Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.
 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list

Autolakirer

Cilj obrazovanja: Osnovni cilj obrazovnog programa za zanimanje autolakirer je da učenik u svom školovanju stekne znanja i vještine potrebne za samostalno obavljanje autolakirerskih radova.

 • osposobiti učenika da prepozna opasnosti na radnom mjestu
 • da upotrebljava osobne i posebne mjere zaštite pri radu
 • da nauči upotrebljavati alate i strojeve i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
 • usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
 • da usvoji način poslovne komunikacije i nadasve etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima
 • učenik mora upoznati vrste podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove,
 • mora ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
 • treba upoznati osnovne, vezivne i pomoćne ličilačke materijale
 • treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOLAKIRER/AUTOLAKIRERKA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,        liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova autolakirera/autolakirerke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje AUTOLAKIRER/AUTOLAKIRERKA  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

U program obrazovanja za zanimanje MEHANIZACIJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova limara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.