Skip links

Turizam i ugostiteljstvo

srednja škola

Slastičar/ka – III. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo:
  • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
  • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
  • ustrojavati rad kuhinje
  • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičar/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičar/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Kuhar/kuharica – III. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove tokara. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo:
  • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
  • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
  • ustrojavati rad kuhinje
  • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Konobar/konobarica – III. stupanj

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar/ica.

 • provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
 • postaviti stol
 • poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
 • služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
 • prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
 • komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
 • primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Hotelijersko turistički tehničar – IV. stupanj

Cilj obrazovanja: Pripremiti polaznike na samostalan rad u hotelima, hotelskim poduzećim , turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. Također, poznavati strane jezike i poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.).

 • izrada, ustrojstvo, ostvarivanje, evidencija i ekonomska analiza turističkih aranžmana,
 • obrada turističkog tržišta,
 • kalkulativni proračuni i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije,
 • koordinacija rada službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
 • šalterski poslovi,
 • poslovi vodiča,
 • recepcijski poslovi,
 • poslovi u propagandnoj turističkoj djelatnosti.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje hotelijersko turistički tehničar polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za obavljanje navedenih poslova poželjno je aktivno poznavanje nekoliko stranih jezika, dobre verbalne sposobnosti, sposobnost računanja, dobra koncentracija te razvijene komunikacijske vještine; važna je uslužnost i strpljivost u radu s ljudima.. Zapreke za uspješno obavljanje navedenih poslova su oštećenja mišićno-koštanog sustava (kralježnice, ruku, nogu) i oštećenja glasovno-govorne komunikacije. Stoga, polaznik mora prilikom upisa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova hotelijersko-turističkog tehničara

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.