Skip links

Ugostiteljstvo

Osposobljavanje i usavršavanje

Program osposobljavanje za barmena/ica i koktel majstora/ica

Program se donosi radi potrebe formalizacije vještina i znanja koje pojedinci posjeduju iz prethodnih praktičnih iskustava na ovim poslovima; radi zapošljivosti (konkurentnosti pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebne kompetencije u ostvarenju početnog zaposlenja i njegovog zadržavanja).

 • stjecanje znanja iz: ugostiteljstva, pripremanja koktela i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića, zaštite na radu i osnovnih pojmova vezanih uz pravne poslove i radno zakonodavstvo, koje polazniku omogućuju uspješno obavljanje poslova u ugostiteljskom objektu.
 • Stjecanje vještina i sposobnosti za: obavljanje poslova pripremanja koktela i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića u hotelima, restoranima i caffe barovima.
 • trajanje programa ukupno: do 2,5 mjeseci (122 sata)
 • obrazovni program provodi se u radne dane tjedna i to prema tjednoj satnici koja iznosi 20 sati teorijske nastave ili najmanje 30 sati praktične nastave.
 • oblik izvođenja nastave: redovna nastava
 • teorijski dio programa izvodi se: redovnom nastavom
 • Mjesto izvođenja nastave: Vinkovci – matična ispostava
 • Praktični dio nastave obavlja se: u praktikumu Tehničkog učilišta pod vodstvom i nadzorom profesora struke.
 • završena srednja škola smjera turizam i ugostiteljstvo ili
 • neka druga srednja škola uz minimalno radno iskustvo od 1 godine u posluživanju hrane i pića, te najmanje 18 godina starosti.

Završna provjera znanja i vještina realizirat će se po završetku teoretskog i praktičnog dijela nastave pred imenovanim ispitnim povjerenstvom od minimalno tri člana.

Po završetku programa polaznicima se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za obavljenje poslova BARMENA/ICE I KOKTEL MAJSTORA/ICE.

Osposobljavanje za pečenjara

Rad u raznim ugostiteljskim objektima/pečenjarnicama, a to podrazumijeva različite uvjete u kojima se obavlja posao. Izloženost toplini, vlazi i isparavanjima. Radni ritam ovisi o vrsti ugostiteljskoga objekta, no najčešće je riječ o neujednačenoj opterećenosti tijekom radnog dana. Smjenski i mogući noćni rad, rad vikendima i blagdanima. Važno je istaknuti da, kao osobe koje rade s hranom, radnici u takvim objektima svakih šest mjeseci podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami radnici.

 1. Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
 2. Razlikovati, odabrati i pripremiti namirnice, začine i mirodije za pripremu jela
 3. Koristiti ugostiteljske uređaje, opremu, sredstva i pribor na pravilan i siguran način
 4. Ispeći različite vrste jela na roštilju, ražnju, pećnici, peki i krušnoj peći
 5. Komunicirati s osobljem na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
 • usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima
 • zapošljivosti u ugostiteljstvu i sezonskim poslovima
 • potrebe poslodavaca za određenim profilom poslova/zanimanja
 • formaliziranje postojećih vještina i znanja

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

 1. prethodno završenu osnovnu školu
 2. najmanje 17 godina starosti
 3. odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Priprematelj bureka i pizza

Nakon završenog programa osposobljavanja za priprematelja pizze polaznik će biti sposoban:

 • Racionalno upotrebljavati materijale i energiju
 • Pravilno se služiti receptima
 • Odabrati živežne namirnice po kvaliteti i sastavu za pripremu tijesta, pizze i bureka
 • Napraviti različite vrste pizza i bureka
 • Izložiti i poslužiti pizzu i bureka
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora
 • Primjenjivati zaštitne mjere

U program osposobljavanja za obavljanje poslova priprematelja pizze može se upisati osoba koja ima:

 1. Prethodno završenu osnovnu školu
 2. Imati više od 18 godina
 3. Lječničko uvjerenje
 4. Sanitarna iskaznica

Jednostavni poslovi u zanimanju pekar/ica

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompentencija za pripremu higijensko i zdravstveno ispravnih osnovnih i specijalnih pekarskih proizvoda.
Program osposobljavanja će se realizirati za potrebe pojedinca, poslodavca iz područja prehrane, te natječaja koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje kojim potiče edukaciju nezaposlenih osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova pekara/ice. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.
Zaposlenim osobama koje pripremaju proizvode na bazi brašna završeni program omogućava širi djelokrug rada, te obavljanje pravilne i stručne proizvodnje pekarskih proizvoda.

 1. Razlikovati, koristiti i održavati alate, strojeve, uređaje i opremu za pripremu pekarskih proizvoda;
 2. Odabrati i pripremiti osnovne sastojke i dodatke za pripremu pekarskih proizvoda;
 3. Pripremiti i zgotoviti ukusne i zdrave vrste običnog i specijalnog kruha i peciva;
 4. Provoditi ispravno izlaganje, čuvanje i ambalažiranje proizvoda;
 5. Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način, pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
 6. Prepoznati izvore zagađenja, načine širenja bolesti i provoditi mjere njihovog sprečavanja, te pravilno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpadnih tvari;
 7. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Rad se odvija u pekarnicama i ugostiteljskim kuhinjama. Posao je naporan, obavlja se uglavnom stojeći, uz povremeno hodanje i sagibanje tijela. Radno vrijeme je neujednačeno i karakterizira ga rad u noćnoj smjeni. Tijekom rukovanja strojevima, alatima i uređajima za pripremu pekarskih proizvoda postoji mogućnost ozljeda.
Uvjeti rada ovise o opremljenosti pekarnica i prostora ugostiteljskih objekata, proizvodnim procesima pripreme, radnom vremenu te mikroklimatskim uvjetima.
Za obavljanje poslova potrebna je dobra tjelesna izdržljivosti, spretnost ruku, smisao za oblikovanje, izražena osjetila mirisa, okusa i vida, podnošenje noćnog rada, zdravstvena sposobnost i obavljen sanitarni pregled.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara/ice mogu upisati osobe koje imaju  minimalno završenu osnovnu školu i 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/ice.

Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar

 1. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 2. Odabrati i pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastičarskih proizvoda
 3. Koristiti i pravilno održavati slastičarski pribor, aparate i uređaje
 4. Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice te pomagati pri pripremi i gotovljenju  složenijih slastica.
 5. Izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
 6. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Rad se odvija u slastičarnama i ugostiteljskim kuhinjama u obrtničkim radionicama. Rad se odvija u dvije osmosatne smjene. Slastičari su tijekom rada izloženi mirisima namirnica i buci električnih strojeva za pripremu smjesa za slastice. Rade uglavnom stojeći, uz povremeno sagibanje i hodanje. Tijekom rada, slastičari nose bijelu radnu odjeću i kapu. Industrijska i obrtnička proizvodnja slastica pod neprestanim je i strogim sanitarno-higijenskim nadzorom. Pri radu se provode posebne mjere zaštite s kojima se svaki polaznik mora upoznati kroz zaštitu na rad.

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar/ka mogu se upisati osobe s najmanje:

 • Završenom osnovnom školom
 • Navršenih 15 godina
 • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova slastičara/ke

Jednostavni poslovi u zanimanju konobar

Program osposobljavanja polaznike uči kako biti sposoban:

 • Prepoznati djelokrug rada
 • Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Primjenjivati zaštitne mjere
 • Primjenjivati pravila zaštite na radu
 • Postaviti i pospremiti stol
 • Pravilno dočekati i prihvatiti goste
 • Pravilno posluživati jednostavna jela te pića i napitke
 • Pomagati konobaru pri posluživanju glavnih obroka

U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju može se upisati osoba koja ima:

 1. Prethodno završenu  osnovnu školu
 2. Najmanje 18 godina starosti
 3. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova konobara
 4. Sanitarna iskaznica
Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.