Skip links

Zdravstvo i socijalna skrb

srednja škola

Fizioterapeutski/ka tehničar/ka

Tehničko učilište Vinkovci nudi mogućnost prekvalifikacije/stjecanja srednje stručne spreme (IV. stupanj) za fizioterapeutskog/ku tehničara/ku! Više informacija na tel.: 032/338-647 i 099/229-1043!

Sanitarni tehničar – IV. stupanj

Obrazovanje treba omogućiti dobro strukovno obrazovanje kojim će se uključiti u rad na provođenju preventivne zdravstvene zaštite. Program je usklađen s očekivanim novinama primjerenim radu sanitarnog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja pretraga vode, higijene i tehnologije namirnica, mikrobiologije, parazitologije, epidemiologije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, znanja iz područja okoline i zdravlja, zdravstvenog odgoja i socijalne medicine. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara. Ti sadržaji izvode se putem predavanja, vježbi, seminarskih radova, rješavanjem problema. Strukovni sadržaji čine osnovu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara na poslovima i zadacima provođenja preventivne zdravstvene zaštite, nakon završene srednje škole.

Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima svrhu i zadaću da polaznici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

SVRHA PROGRAMA

 • osposobiti polaznika za propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih ekskreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva);.
 • osposobiti polaznika za ispravno uzimanje i prijenos uzoraka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • osposobiti polaznika za kontrolu namirnica, vode otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • osposobiti polaznika za izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • osposobiti polaznika za suradnju u timu tijekom poduzimanja higijensko-epidemioloških mjera koje napose obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu, skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i nadzor nad drugim osobama i objektima koji mogu imati utjecaja na ljudsko zdravlje te provođenje tih mjera;
 • osposobiti polaznika za razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva;
 • osposobiti polaznika za savjesno, točno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;
 • razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređenje vlastitoga i tuđega zdravlja.

Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja pučanstva, posebno značenje pridaje se zadaći obrazovanja koja je usmjerena na:

 • razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanje profesionalne tajne
 • komuniciranje u sklopu radnog tima
 • komuniciranje sa strankom i pacijentom
 • urednost, točnost, preciznost i savjesnost.

Tijekom obrazovanja treba poticati individualne sposobnosti i intelektualni razvoj polaznika te odgajati društveno obzirne i odgovorne osobe. S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventivne zdravstvene zaštite nakon završene srednje škole.

Strukovni sadržaji imaju zadaću:

 • dati potrebna objašnjenja za razumijevanje rada sanitarnog tehničara, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike sanitarnog tehničara;
 • omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području rada preventivne zdravstvene zaštite.

Sastavni dio stručno-teoretskog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnog tehničara jesu vježbe. Dio strukovnih sadržaja čini i strukovna praksa čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u poslove sanitarnog tehničara u stvarnim uvjetima. Strukovna se praksa izvodi pod vodstvom zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama. Dio obrazovnog programa su fakultativni sadržaji koji nisu obvezatni, a organizira ih škola. Tijekom obrazovanja polaznike treba upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu i upoznati ih sa suvremenim metodama rada.

Opći sadržaji, imaju zadaću:

 • ostvarivanje svrhe zajedničkog interesa (razumijevanje, i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika i stvaranja potrebne mogućnosti komuniciranja);
 • stjecanje temeljnog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Obrazovni program sanitarnog/u tehničara/ku treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, ponajprije u prirodoznanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje strukovnih sadržaja i nastavak obrazovanja.

Uz široko opće obrazovanje i dobro strukovno obrazovanje, polaznici se osposobljavaju za uključivanje u rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humano i zahtjevno zanimanje sanitarnog tehničara.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SANITARNI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.
Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje sanitarni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku svjedodžbu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati


Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg web iskustva.